BİZE ULAŞIN

MAKALELER

6487 Sayılı Yasa ve Uygulaması İle İlgili Bilgi Notu

             Değerli müvekkillerimiz ve ilgililer, Hukuk sistemimizde 2010 yılı Hukuk Genel Kurulu Kararı ile hayat bulan kamulaştırmasız hukuki el atma kavramı, 11.06.2013 yılında ALKOL YASASI olarak gündeme gelen 6487 sayılı TORBA YASA içindeki maddeler ile uygulamada akamete uğramıştır. 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. Maddeleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nda yaptığı değişiklikler aslında 1956 ile 1983 yılları arasında KAMULAŞTIRMASIZ FİİLEN EL ATILAN taşınmazları ilgilendirmekte ise de, bu Mahkemelerce bu şekilde yorumlanmamış ve el atma tarihi 1956 ile 1983 yılları arasında olmayan kamulaştırmasız hukuki el atma davalarına da uygulanmıştır. ( Kanunu bir kısım hakimler doğru yorumlasa da devamlılık arz etmemiştir. )

                        Alkol Yasası olarak bilinen 6487 sayılı yasanın bir kısım maddelerine ilişkin hem siyasi partiler hem de bir çok Asliye Hukuk Mahkemesi Anayasa Mahkemesi?ne başvurmuş ve bu maddelerin İPTALİNİ talep etmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 19 ay sonra, Anayasa Mahkemesi kararını vermiş ve bir kısım başvuruları kabul ederek Anayasa'ya aykırı bulmuş ve İPTAL etmiştir. Bir kısım maddeleri de başvurucunun YETKİSİZLİĞİ nedeniyle İNCELEYEMEMİŞtir. Müvekkillerimizi ve ilgilileri bilgilendirmek istediğimiz husus ise işte tam bu konudur. Hukuken el atılan yani İMAR PLANLARIYLA KISITLANAN TAŞINMAZLAR NEDENİYLE TAKİP ETMEKTE OLDUĞUMUZ DAVALARIN BÜYÜK BİR KISMI 1983 yılı sonrasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi'nin başvurucunun Yetkisizliği? nedeniyle inceleyemediği fıkra kanunun bu konuyu ilgilendiren kısmıdır. Bu noktada yapılabilecek husus Anayasa Mahkemesi?nin gerekçeli kararı yazmasını beklemektir. Görevsizlik yönünden kararı verilmiş ancak temyiz aşamasındaki dosyalar ile görev yönünden Asliye Hukuk Mahkemelerince görevsizlik kararı verilip henüz tebliğe çıkmamış dosyalar Anayasa Mahkemesi?nin gerekçeli kararındaki lehe bir beyan ile tekrar canlanıp Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülüp neticelenebilir veya kesinleşebilir. Bu husus çok önem arz etmektedir. Gelişmeler hakkında bilgi notunu yine buradan paylaşacağımızı bildiririz.

 
Av.Furkan DEMİRCİ