BİZE ULAŞIN

AVUKATLAR

Av. Furkan DEMİRCİ

Eğitim:

 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2009

Baro:

 • İstanbul Barosu

İş Bölümleri:

 • Kamulaştırma nedeniyle bedel tespiti ve tescil davaları
 • Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan bedel davaları
 • İmar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların bedel davaları
 • Kamulaştırmanın iptali davaları
 • Kamulaştırma bedelinin artırılması (tezyidi bedel) davaları
 • Taşınmazların imar planlarıyla kısıtlanmış olmasından kaynaklı (hukuki el atma) davaları
 • Tapu Sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna ilişkin davalar
 • Kamulaştırmaya ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular
 • Kamulaştırmaya ve kamulaştırmasız el atamaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular