BİZE ULAŞIN

ÇALIŞMA ALANIMIZ

Kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda gerçek yada özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet veya kamu tüzel kişilerince bedeli karşılığı alınmasına kamulaştırma denilmektedir. 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile kamulaştırmalarda uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu davalarda idare tarafından vatandaşa teklif edilen bedeller düşük kaldığı taktirde tarafların sunacağı delillere göre mahkemece taşınmazın gerçek değeri tespit edilmekte ve bu bedel karşılığında taşınmazın tapusu iptal edilerek idare adına tescil edilmektedir. Kamulaştırılan taşınmazın arsa ve arazi olmasına göre ayrı kriterler uygulanarak taşınmazların gerçek değeri tespit edilmektedir. Bu sebeple dosyalara taraflarca -özellikle taşınmazı kamulaştırılan şahıs ya da vekilince - yeterli delil ve hukuki done sunulmadığı taktirde ödenecek bedeller düşük kalabilmektedir. Bunun için bu konuda hukuki destek alınmasının çok büyük önemi vardır. Arsa vasıflı taşınmazlar sunulacak emsaller büyük önem arz etmektedir. Tarım arazilerinde ise gelir metodu uygulanmakta, kapitalizasyon faizine ve değer artırıcı objektif unsurlara göre değerlendirme yapılmaktadır.