BİZE ULAŞIN

MAKALELER

Acele Kamulaştırma Davaları Hakkında Bilgilendirme

Kamulaştırma Kanunu 27. maddesi kapsamındaki acele kamulaştırma usulünde, sadece mahkemece verilen el koyma kararı tebliğ edilmektedir. Duruşma günü, keşif günü gibi bilgiler tebliğ edilmemektedir.

DEVAMINI OKU

Acele Kamulaştırma Sonrasında Bedel Bloke Edilmemesi

Güncel Kamulaştırma Hukuku uygulamaları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılmaktadır. 04.11.1983 kabul tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasında ilerleyen dönemlerde bazı değişiklikler olmuştur. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda mülkiyet hakkı sahibi lehine en köklü değişikliklerin 4650 sayılı yasayla yapılanlar olduğunu kabul etmek mümkündür.

DEVAMINI OKU

Daire-Fabrika-Otel Gibi Yapı Kamulaştırmalarında Bedel Eksikliği Sorunu

Kamulaştırma kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet veya kamu tüzel kişilerince bedeli karşılığı alınması olarak tanımlanmaktadır. 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile kamulaştırmalarda uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

DEVAMINI OKU

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Islah Harcı Konusu

Bilindiği üzere kamulaştırmasız el atma davaları, kısmi bir dava değeri talebiyle açılabilmekte, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 176 ve devamında düzenlenen "Davanın Islah Edilmesine" ilişkin hükümler gereğince hakkın saklı tutulması şartıyla daha sonra talep miktarı arttırılabilmektedir.

DEVAMINI OKU

6487 Sayılı Yasa ve Uygulaması İle İlgili Bilgi Notu

6487 sayılı yasa hangi davalara uygulanmakta, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarda hukuki ve fiili el atma ayrımının farkı, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar hakkında Anayasa Mahkemesi kararının uygulama alanı

DEVAMINI OKU